مخزن 2350 لیتری نیسانی شفاف (تک گانه سوز) 

 

قیمت مخزن پشت نیسانی

قیمت تانکر نیسانی

تانکر پلاستیکی نیسانی

تانکر پشت نیسان