وان پلی اتیلن

وان پلاستیکی1

وان 60 لیتر

طول : 60cm  عرض : 41cm  ارتفاع : 29cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 108/000 تومان 

ادامه مطلب
وان حمومی

وان 190

طول : 120cm   عرض : 63cm  ارتفاع : 51cm 
نوع : حمامی 
مبلغ : 386/000 تومان 

ادامه مطلب
وان حمومی

وان 260

طول : 152cm   عرض : 63cm  ارتفاع : 51cm 
نوع : وان حمامی 
مبلغ : 357/000 تومان

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 60 لیتر

طول : 60cm  عرض : 41cm  ارتفاع: 29cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 143/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 130 لیتر

طول : 87cm  عرض : 49cm  ارتفاع : 42cm 
نوع: سبک 
مبلغ : 179/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 130 لیتر

طول : 87cm  عرض : 49cm   ارتفاع : 42cm 
نوع : سنگین 
مبلغ: 262/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 200 لیتر

طول : 87cm  عرض : 66cm  ارتفاع : 45cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 262/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 200 لیتر

طول : 87cm  ارتفاع : 66cm  ارتفاع : 45cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 334/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 300 لیتر

طول : 92cm  عرض : 65cm   ارتفاع : 57cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 334/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 300 لیتر

طول : 92cm   عرض : 65cm  ارتفاع : 57cm 
نوع : سنگین 
مبلغ: 405/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 600 لیتر

طول : 137cm  عرض : 79cm  ارتفاع : 66cm 
نوع: سبک 
مبلغ :476/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 600 لیتر

طول : 137cm   عرض: 79cm  ارتفاع : 66cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 714/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 650 لیتر

طول : *  عرض: *  ارتفاع : *
نوع : سبک 
مبلغ : _

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 650 لیتر

طول : *  عرض : * ارتفاع : *
نوع : سنگین 
مبلغ : _

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 1000 لیتر

طول : 207cm   عرض : 88cm  ارتفاع : 66cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 810/000 تومان

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 1000 لیتر

طول : 207cm  عرض : 88cm  ارتفاع : 66cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 952/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 2200 لیتر

طول : 267cm  عرض : 111 cm  ارتفاع : 91cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 1/476/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلاستیکی1

وان 2200 لیتر

طول : 267cm   عرض : 111 cm  ارتفاع : 91cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 2/214/000 تومان 

ادامه مطلب

وان پلی اتیلن آذر پالت

وان حمام پلاستیکی یا وان حمام پلی اتیلنی، مناسب استفاده در حمام های کوچک ؛ استفاده از وان های حمام خانگی برای آب تنی و آب درمانی تا همین چند وقت پیش در ایران تنها توسط قشر خاصی از مردم و یا کودکان میسر بود. امروز و در این مقاله، محصولی را از خانواده وان های پلاستیکی  به شما معرفی خواهیم کرد که تقریباً توسط هر کسی قابل خریداری بوده و در بسیاری از حمام ها خانگی قابل استفاده خواهد بود. 

وان حمامی