مخازن عمودی کوتاه

 
کد محصول
(code)
ظرفیت به لیتر
( capacity in litre )
ابعاد به میلیمتر/dimensions in mm
قطر
ارتفاع
PT 167 1000 1140 1140
ST129 2500 1700 1300
PT 120 4000 1900 1470
PT 121 5000 2150 1560
PT 122 6000 2400 1560
PT 110 10000 2320 2722
PT 123  14000 2880 2310 
فروش مخازن پلی اتیلنی در کرج و تهران
مخزن 3000 عمودی

مخزن 3000 عمودی

قطر : 174cm      ارتفاع: 157cm
تک لایه:  12/550/000 تومان
سه لایه: 13/900/000 تومان
چهارلایه:  16/700/000 تومان
پنج لایه: 20/400/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 5000 عمودی

مخزن 5000 عمودی

 قطر :  220cm       ارتفاع: 165cm
تک لایه:19/150/000 تومان
سه لایه:20/850/000 تومان
چهار لایه:24/950/000 تومان
پنج لایه: 28/050/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 1500 عمودی

مخزن 1500 عمودی

قطر : 145cm      ارتفاع: 112cm
تک لایه:  6/300/000 تومان
سه لایه: 7/050/000 تومان
چهارلایه: 8/000/000 تومان
پنج لایه: 9/350/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 2500 عمودی

مخزن 2500 عمودی

قطر : 162cm      ارتفاع: 147cm
تک لایه:  11/650/000 تومان
سه لایه: 12/400/000 تومان
چهارلایه:14/550/000 تومان
پنج لایه: 17/350/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 12000 عمودی

مخزن 12000 عمودی

قطر : 285cm      ارتفاع: 221cm
تک لایه:  46/500/000 تومان
سه لایه: 48/900/000 تومان
چهارلایه: 51/950/000 تومان
پنج لایه: 59/300/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 2000 عمودی

مخزن 2000 عمودی

قطر: 147cm   ارتفاع : 140Cm
تک لایه : 8/700/000 تومان
سه لایه : 9/150/000 تومان
چهارلایه : 11/200/000 تومان
پنج لایه : 13/000/000 تومان
 

ادامه مطلب
مخزن 4000 عمودی

مخزن 4000 عمودی

قطر : 190cm   ارتفاع : 168cm
تک لایه : 16/300/000 تومان
سه لایه : 17/300/000 تومان
چهارلایه : 19/700/000 تومان
پنج لایه : 22/700/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 6000 عمودی

مخزن 6000 عمودی

قطر : 222Cm   ارتفاع : 183cm
تک لایه : 24/600/000 تومان
سه لایه : 26/300/000 تومان
چهارلایه : 29/700/000 تومان
پنج لایه : 32/800/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 8000 عمودی

مخزن 8000 عمودی

قطر : 253cm  ارتفاع : 196cm
تک لایه : 32/200/000 تومان
سه لایه : 33/050/000 تومان
چهارلایه : 37/300/000  تومان
پنج لایه : 43/160/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن 10000عمودی

مخزن 10000عمودی

قطر : 257cm  ارتفاع : 232cm
تک لایه : 39/800/000 تومان
سه لایه : 42/400/000 تومان
چهارلایه : 44/850/000 تومان
پنج لایه : 49/100/000 تومان

ادامه مطلب

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آذر پالت می باشد