مخازن افقی :

مخزن افقی 100 لیتر

مخزن افقی 100 لیتر

 طول : 66cm   عرض: 52cm   ارتفاع : 56cm
تک لایه : 900/000 تومان 
سه لایه :1/200/000 تومان       
چهار لایه:1/350/000  تومان 
پنج لایه: 1/600/000  تومان
 

ادامه مطلب
مخزن افقی 200 لیتر

مخزن افقی 200 لیتر

طول:  87cm عرض:  64cm  ارتفاع: 73cm
تک لایه : 1/550/000 تومان 
سه لایه 1/750/000 تومان       
چهار لایه:1/950/000  تومان 
پنج لایه: 2/250/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 1500 لیتر

مخزن افقی ساید 1500 لیتر

عرض : 184cm  طول : 111cm  ارتفاع :  117cm
تک لایه : 7/950/000 تومان
سه لایه : 8/500/000  تومان
چهارلایه : 9/250/000 تومان
پنج لایه : 11/500/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 300 لیتر

مخزن افقی 300 لیتر

طول : 100cm  عرض : 69cm   ارتفاع : 83cm
تک لایه : 1/900/000  تومان
سه لایه: 2/300/000 تومان
چهار لایه:2/650/000 تومان
پنج لایه: 3/150/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 400 لیتر

مخزن افقی ساید 400 لیتر

طول:  117cm   عرض:  70cm   ارتفاع:    81cm
تک لایه : 2/800/000 تومان 
سه لایه : 2/950/000  تومان
چهارلایه: 3/850/000  تومان
پنج لایه : 4/400/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 800 لیتر

مخزن افقی ساید 800 لیتر

عرض : 155cm  طول : 88cm  ارتفاع :  97cm
تک لایه : 4/650/000 تومان
سه لایه : 5/150/000 تومان
چهارلایه : 5/950/000 تومان
پنج لایه : 7/100/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 500 لیتر

مخزن افقی 500 لیتر

طول :117cm   عرض : 84cm  ارتفاع :95cm
تک لایه  :  3/200/000  تومان
سه لایه  : 3/650/000  تومان 
چهارلایه : 4/400/000  تومان
پنج لایه  : 5/500/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 500 لیتر

مخزن افقی ساید 500 لیتر

طول :   117cm   عرض :  81cm  ارتفاع : 94cm
تک لایه : 3/200/000  تومان
سه لایه: 3/700/000  تومان
چهار لایه: 4/400/000 تومان
پنج لایه: 5/350/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 600 لیتر

مخزن افقی ساید 600 لیتر

طول:     136cm  عرض: 81cm   ارتفاع:  91cm
یک لایه : 3/700/000 تومان
سه لایه :4/100/000 تومان
چهارلایه: 4/900/000  تومان 
پنج لایه: 5/700/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 800 لیتر

مخزن افقی 800 لیتر

طول :  136cm   عرض:   99cm    ارتفاع:  109cm
یک لایه : 4/600/000  تومان 
سه لایه :5/100/000  تومان
چهارلایه :  5/950/000  تومان
پنج لایه:   7/100/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 1000 لیتر

مخزن افقی 1000 لیتر

طول :  154cm  عرض:  101cm   ارتفاع:   113cm
یک لایه :  5/600/000 تومان 
سه لایه : 6/100/000 تومان
چهارلایه :6/600/000 تومان 
پنج لایه:  7/900/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 1000 لیتر

مخزن افقی ساید 1000 لیتر

طول :  166/5cm  عرض:  95cm   ارتفاع:  101cm
تک لایه: 5/600/000  تومان
سه لایه: 6/200/000 تومان 
چهارلایه: 6/650/000 تومان
پنج لایه: 7/900/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 1500 لیتر

مخزن افقی 1500 لیتر

طول : 164cm    عرض: 119cm    ارتفاع: 131cm
یک لایه : 7/900/000  تومان
سه لایه : 8/450/000 تومان
چهار لایه: 9/250/000 تومان
پنج لایه: 11/500/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 2000 لیتر

مخزن افقی 2000 لیتر

طول : 183cm    عرض: 128cm     ارتفاع: 138cm
یک لایه: 10/700/000 تومان
سه لایه: 11/000/000 تومان 
چهار لایه:12/450/000 تومان 
پنج لایه: 15/300/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 2000 لیتر

مخزن افقی ساید 2000 لیتر

طول :  183cm  عرض:  132cm   ارتفاع:  136cm
تک لایه: 10/700/000  تومان
سه لایه: 11/050/000  تومان 
چهارلایه: 12/450/000 تومان
پنج لایه: 15/300/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی ساید 2500 لیتر

مخزن افقی ساید 2500 لیتر

طول :  220cm  عرض:  134cm   ارتفاع:  144cm
تک لایه: 13/500/000  تومان 
سه لایه : 14/350/000  تومان 
چهارلایه: 16/800/000 تومان
پنج لایه: 18/900/000  تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 3000 لیتر

مخزن افقی 3000 لیتر

طول: 217cm  عرض: 146cm  ارتفاع: 154cm
یک لایه: 17/250/000 تومان
سه لایه:17/550/000 تومان
چهارلایه:20/500/000 تومان
پنج لایه:24/400/000 تومان 

ادامه مطلب
مخزن افقی 4000 لیتر

مخزن افقی 4000 لیتر

طول: 243cm   عرض: 154cm  ارتفاع: 169cm 
یک لایه: 22/200/000 تومان 
سه لایه:22/650/000 تومان
چهارلایه:26/100/000 تومان
پنج لایه: 31/200/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 5000 لیتر

مخزن افقی 5000 لیتر

طول :  246cm عرض:  177cm  ارتفاع:  190cm
یک لایه: 28/350/000  تومان
سه لایه:28/900/000 تومان
چهارلایه:31/800/000 تومان
پنج لایه :37/750/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 6000 لیتر

مخزن افقی 6000 لیتر

طول : 280cm    عرض: 163cm    ارتفاع: 183cm
تک لایه :  34/300/000 تومان 
سه لایه : 35/800/000 تومان 
چهار لایه: 39/400/000 تومان 
پنج لایه:  44/000/000 تومان  
 

ادامه مطلب
مخزن افقی 8000 لیتر

مخزن افقی 8000 لیتر

طول: 308cm  عرض: 199cm   ارتفاع: 202cm
یک لایه: 47/400/000 تومان 
سه لایه: 48/900/000 تومان 
چهارلایه:53/000/000 تومان 
پنج لایه: 59/000/000 تومان

ادامه مطلب
مخزن افقی 10000 لیتر

مخزن افقی 10000 لیتر

طول :   380cm  عرض:  199cm  ارتفاع:  214cm
یک لایه:  59/000/000 تومان
سه لایه: 60/500/000 تومان 
چهارلایه: 65/850/000 تومان
پنج لایه: 73/800/000 تومان

ادامه مطلب

 

 

مخازن افقی آذر پالت :

شرکت آذر پالت با توجه به نیاز صنایع و اشخاص به انواع مخازن افقی در ابعاد مختلف و ضخامت های متفاوت، اقدام به عرضه انواع مخازن افقی نموده است ، که جدول بالا با جزئیات اطلاعات این مخازن افقی را در اختیار  مشتریان و متقاضیان محترم قرار میدهد. برای مشاوره جهت خریداری انواع مخزن بر روی لینک تماس با ما کلیک نمایید.

 سایر محصولات
 

 

ابعاد مخازن افقی

ابعاد مخازن افقی

ابعاد مخازن افقی ساید 

ابعاد مخازن افقی ساید
 

فروش مخازن افقی در تهران و کرج

قیمت مخازن افقی