مخازن سمپاش

مخزن سم پاش 125 لیتری

مخزن سم پاش 125 لیتری

طول : 62cm    عرض: 56cm    ارتفاع:62cm
تک لایه : 1/200/000 تومان 
سه لایه: _
چهار لایه : _
پنج لایه: _

ادامه مطلب
مخزن سم پاش 400 لیتری

مخزن سم پاش 400 لیتری

طول :  127cm   عرض :56cm  ارتفاع:94cm
تک لایه :3/200/000  تومان 
سه لایه :4/100/000 تومان 
چهار لایه:4/200/000 تومان 
پنج لایه: 5/150/000 تومان
 

ادامه مطلب
مخزن سم پاش 2000 لیتری

مخزن سم پاش 2000 لیتری

طول :  193cm   عرض :136cm  ارتفاع:120cm
تک لایه : 15/950/000  تومان 
سه لایه : 16/100/000 تومان 
چهار لایه: 18/250/000 تومان 
پنج لایه:  21/100/000تومان

ادامه مطلب
مخزن سم پاش 100 لیتری

مخزن سم پاش 100 لیتری

عرض : 59cm   طول : 49cm  ارتفاع : 59
تک لایه : 1/100/000 تومان
سه لایه : _
چهارلایه:_
پنج لایه :_

ادامه مطلب
 

مخازن سمپاش

 
کد محصول
(code)
ظرفیت به لیتر
( capacity in litre )
ابعاد به میلیمتر/dimensions in mm
طول 
عرض
ارتفاع
PS 301 100 580 540 620
PS 310 100 570 500 570
PS 302 400 1420 430 750
PS 303 400 1270 570 920
PS 304 600 1320 580 1060
PS 312 700 1500 600 1130
PS 308 1000  1600 1120 970
PS 305 2000 2140 1350 1140
 

ابعاد مخازن سمپاش

 

مخازن سمپاش 

فروش تانکر سمپاش در تهران و کرج

قیمت مخازن پلاستیکی و پلی اتیلنی