وان پلی اتیلن

وان پلی اتیلن 60 لیتر

وان پلی اتیلن 60 لیتر

طول : 60cm  عرض : 41cm  ارتفاع : 29cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 850/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 60 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 60 لیتر سنگین

طول : 60cm  عرض : 41cm  ارتفاع: 29cm 
نوع : سنگین 
مبلغ :1/110/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 100 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 100 لیتر سبک

طول : 70cm  عرض : 48cm   ارتفاع : 35cm 
نوع : سبک
مبلغ: ÷1/000/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 100 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 100 لیتر سنگین

طول : 70cm  عرض : 48cm   ارتفاع : 35cm 
نوع : سنگین 
مبلغ: 1/350/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 130 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 130 لیتر سبک

طول : 87cm  عرض : 49cm  ارتفاع : 42cm 
نوع: سبک 
مبلغ : 1/370/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 130 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 130 لیتر سنگین

طول : 87cm  عرض : 49cm   ارتفاع : 42cm 
نوع : سنگین 
مبلغ: 1/950/000 تومان 

ادامه مطلب
وان حمام پلی اتیلن 190

وان حمام پلی اتیلن 190

طول : 120cm   عرض : 63cm  ارتفاع : 51cm 
نوع : حمامی 
مبلغ : 2/100/000  تومان 

ادامه مطلب
وان حمام پلی اتیلن 260

وان حمام پلی اتیلن 260

طول : 152cm   عرض : 63cm  ارتفاع : 51cm 
نوع : وان حمامی 
مبلغ : 2/600/000 تومان

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 200 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 200 لیتر سبک

طول : 87cm  عرض : 66cm  ارتفاع : 45cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 1/950/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 200 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 200 لیتر سنگین

طول : 87cm  ارتفاع : 66cm  ارتفاع : 45cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 2/470/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 300 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 300 لیتر سبک

طول : 92cm  عرض : 65cm   ارتفاع : 57cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 2/470/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 300 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 300 لیتر سنگین

طول : 92cm   عرض : 65cm  ارتفاع : 57cm 
نوع : سنگین 
مبلغ: 3/000/000 تومان  

ادامه مطلب
وان حمام پلی اتیلن 500

وان حمام پلی اتیلن 500

طول : 171cm   عرض : 121cm  ارتفاع : 48/5cm 
نوع : وان حمامی 
مبلغ :  3/700/000 تومان

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 600 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 600 لیتر سبک

طول : 137cm  عرض : 79cm  ارتفاع : 66cm 
نوع: سبک 
مبلغ :3/520/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 600 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 600 لیتر سنگین

طول : 137cm   عرض: 79cm  ارتفاع : 66cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 5/250/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 650 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 650 لیتر سبک

طول : *  عرض: *  ارتفاع : *
نوع : سبک 
مبلغ : 4/900/000 تومان

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 650 لیتر

وان پلی اتیلن 650 لیتر

طول : 142  عرض : 92 ارتفاع : 70
نوع : سنگین 
مبلغ : _

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 1000 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 1000 لیتر سبک

طول : 207cm   عرض : 88cm  ارتفاع : 66cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 5/950/000 تومان

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 1000 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 1000 لیتر سنگین

طول : 207cm  عرض : 88cm  ارتفاع : 66cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 7/000/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 2200 لیتر سنگین

وان پلی اتیلن 2200 لیتر سنگین

طول : 267cm   عرض : 111 cm  ارتفاع : 91cm 
نوع : سنگین 
مبلغ : 16/150/000 تومان 

ادامه مطلب
وان پلی اتیلن 2200 لیتر سبک

وان پلی اتیلن 2200 لیتر سبک

طول : 267cm  عرض : 111 cm  ارتفاع : 91cm 
نوع : سبک 
مبلغ : 10/770/000 تومان 

ادامه مطلب

وان پلی اتیلن آذر پالت

وان حمام پلاستیکی یا وان حمام پلی اتیلنی، مناسب استفاده در حمام های کوچک ؛ استفاده از وان های حمام خانگی برای آب تنی و آب درمانی تا همین چند وقت پیش در ایران تنها توسط قشر خاصی از مردم و یا کودکان میسر بود. امروز و در این مقاله، محصولی را از خانواده وان های پلاستیکی  به شما معرفی خواهیم کرد که تقریباً توسط هر کسی قابل خریداری بوده و در بسیاری از حمام ها خانگی قابل استفاده خواهد بود. 
 
وان پلی اتیلن

وان حمامی

قیمت وان پلی اتیلن


 
خرید وان پلاستیکی ارزان

قیمت وان پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن در تهران و کرج