لیست قیمت تانکر پلاستیکی 

فروش مستقیم مخازن پلی اتیلن ، تانکر و منبع آب در کرج
مخازن پلی اتیلن انواعی از مخازن نگه داری و ذخیره سازی مایعات هستند که در مواردی با نام مخازن پلاستیکی و یا مخازن پلی نیز از آن ها نام برده می شود. مخازن پلی اتیلن از پلی مری به نام پلی اتیلن که از مشتقات نفت خام می باشد ساخته می شوند.
این مخازن به دلیل ترکیبات به کار رفته در ساختارشان درجات پایداری بالایی از خود نشان داده و از آنجا که بین عناصر تشکیل دهنده آنها پیوندهای شیمیایی محکم و فشرده ای وجود دارد به سختی با مواد دیگر واکنش نشان می دهند. از این رو میزان خوردگی در این مخازن تقریبا صفر می باشد. با این حال این مخازن نیز بسته به اهداف مختلف، دارای جنس های متنوع هستند.

لیست قیمت تانکر پلاستیکی 

لیست قیمت مخازن افقی
(برای مشاهده ابعاد بر روی کلید بالا کلیک کنید)
 
ردیف نوع مخزن تک لایه
(تومان)
سه لایه
(تومان)
چهارلایه
(تومان)
پنج لایه
(تومان)
1 مخزن 100لیتری 740/000 920/000 1/080/000 1/300/000
2 مخزن 200لیتری 1/250/000 1/400/000 1/550/000 1/850/000
3 مخزن 300لیتری 1/550/000 1/900/000 2/200/000 2/600/000
4 مخزن 500لیتری 2/650/000 3/000/000 3/650/000 4/400/000
5 مخزن 800لیتری 3/760/000 4/200/000 4/900/000 5/850/000
6 مخزن1000لیتری 4/550/000 5/050/000 5/450/000 6/500/000
7 مخزن 1500لیتری 6/500/000 6/950/000 7/650/000 9/500/000
8 مخزن2000لیتری 8/750/000 9/050/000 10/250/000 12/550/000
9 مخزن3000لیتری 14/150/000 14/400/000 16/850/000 20/100/000
10 مخزن4000لیتری 18/350/000 18/600/000 21/450/000 25/650/000
11 مخزن5000لیتری 23/300/000 23/750/000 26/150/000 31/050/000
12 مخزن6000لیتری 28/200/000 29/400/000 32/350/000 36/200/000
13 مخزن8000لیتری 39/000/000 40/200/000 43/600/000 48/500/000
14 مخزن10000لیتری 48/560/000 49/750/000 54/200/000 60/800/000
                                                                                                              قیمت فوق تحویل در محل میباشد 
                                                                                                      ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشد


 
لیست قیمت مخازن عمودی
(برای مشاهده ابعاد بر روی کلید بالا کلیک کنید)
 
ردیف نوع مخزن تک لایه
(نومان)
سه لایه
(تومان)
چهارلایه
(تومان)
پنج لایه
(تومان)
1 مخزن100لیتر 750/000 950/000 1/160/000 1/370/000
2 مخزن200لیتر 1/100/000 1/310/000 1/500/000 1/900/000
3 مخزن300لیتر 1/450/000 1/700/000 2/050/000 2/500/000
4 مخزن500لیتر 2/200/000 2/400/000 3/150/000 3/500/000
5 مخزن800لیتر 3/250/000 3/350/000 4/150/000 4/930/000
6 مخزن1000لیتر 3/650/000 3/950/000 5/000/000 5/850/000
7 مخزن1500لیتر 5/500/000 5/600/000 6/100/000 6/800/000
8 مخزن2000لیتر 6/500/000 6/850/000 8/300/000 9/720/000
9 مخزن3000لیتر 9/250/000 10/470/000 12/450/000 15/550/000
10 مخزن4000لیتر 12/470/000 12/950/000 14/850/000 17/500/000
11 مخزن5000لیتر 15/000/000 15/950/000 18/700/000 21/400/000
12 مخزن6000لیتر 19/060/000 19/850/000 23/100/000 25/900/000
13 مخزن8000لیتر 24/920/000 26/200/000 29/300/000 34/300/000
14 مخزن10000لیتر 30/450/000 31/850/000 36/150/000 42/650/000
15 مخزن16000لیتر 48/900/000 53/800/000 59/800/000 65/950/000
16 مخزن20000لیتر 59/300/000 65/100/000 71/660/000 76/250/000
17 مخزن30000لیتر * * * *
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شرستان تحویل در محل باربری میباشدلیست قیمت مخازن کیوبیک
(برای مشاهده ابعاد بر روی کلید بالا کلیک کنید)
 
ردیف نوع مخزن تک لایه
(تومان)
سه لایه
(تومان)
چهارلایه
(تومان)
پنج لایه
(تومان)
1 مخزن200لیتر 1/700/000 1/900/000 2/000/000 2/350/000
2 مخزن300لیتر 2/100/000 2/350/000 2/750/000 3/100/000
3 مخزن500لیتر 2/950/000 3/500/000 4/050/000 4/750/000
4 مخزن1000لیتر 4/850/000 5/050/000 6/100/000 7/200/000
5 مخزن1500لیتر 6/550/000 7/050/000 7/750/000 9/550/000
6 مخزن2000لیتر 8/900/000 9/150/000 10/350/000 12/700/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشد
 
 
لیست قیمت مخازن زیر پله

(برای مشاهده ابعاد بر روی کلید بالا کلیک کنید)
 
ردیف نوع مخزن تک لایه
(تومان)
سه لایه
(تومان)
چهارلایه
(تومان)
پنج لایه
(تومان)
1 مخزن300لیتر 2/200/000 2/250/000 2/600/000 2/950/000
2 مخزن500لیتر 3/200/000 3/250/000 3/600/000 4/500/000
3 مخزن800لیتر 4/450/000 4/500/000 4/950/000 5/900/000
4 مخزن1000لیتر 5/300/000 5/400/000 5/800/000 6/700/000
5 مخزن1500لیتر 7/150/000 7/200/000 7/800/000 9/750/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشد


 لیست قیمت  تانکر پلاستیکی مکعبی

(برای مشاهده ابعاد بر روی کلید بالا کلیک کنید)
ردیف نوع مخزن تک لایه
(تومان)
سه لایه
(تومان)
چهار لایه
(تومان)
پنج لایه
(تومان)
1 مخزن90لیتر 850/000 900/000 * *
2 مخزن180لیتر 1/650/000 1/700/000 1/950/000 2/300/000
3 مخزن500لیتر 2/800/000 3/300/000 3/800/000 4/500/000
4 مخزن1000لیتر 4/950/000 5/400/000 5/700/000 6/650/000
5 مخزن1500لیتر 6/500/000 7/800/000 9/200/000 10/700/000
6 مخزن2000لیتر 8/900/000 9/900/000 11/400/000 13/500/000
7 مخزن3000لیتر 14/350/000 16/900/000 19/700/000 23/500/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشد


 لیست قیمت مخازن نیسانی

(برای مشاهده ابعاد بر روی کلید بالا کلیک کنید)
ردیف نوع مخزن تک لایه
(تومان)
سه لایه
(تومان)
چهارلایه
(تومان)
پنج لایه
(تومان)
1 مخزن 1850 لیتر دوگانه سوز 10/350/000 10/850/000 12/600/000 15/500/000
2 مخزن 2000 لیتر کوتاه 10/700/000 10/850/000 13/100/000 13/900/000
3 مخزن 2000 لیتر پلاس 10/350/000 11/000/000 12/700/000 15/500/000
4 مخزن 2350 لیتر تک سوز 10/800/000 11/300/000 13/100/000 15/550/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشدلیست قیمت سایبان کولر
(برای مشاهده محصول بر روی کلید بالا کلیک کنید)
ردیف نوع سایبان ابعاد (سانتی متر) قیمت ( تومان)
1 سایبان کولر 152*152 1/402/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل بابری میباشد لیست قیمت قفل مخزن

(برای مشاهده محصول بر روی کلید بالا کلیک کنید)
ردیف نوع قفل ابعاد (سانتی متر) قیمت ( تومان)
1 قفل کوچک 30cm 150/000
2 قفل متوسط 50cm 200/000
3 قفل بزرگ 60cm 250/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشدلیست قیمت درب وان مخزن
(برای مشاهده محصول بر روی کلید بالا کلیک کنید)
ردیف نوع دب قیمت ( تومان)
1 درب مخزن 17 سانت 150/000
2 درب مخزن 33 سانت 200/000
3 درب مخزن 45 سانت 250/000
4 درب مخزن 55 سانت 300/000
5 درب وان 600 لیتر 850/000
6 درب وان 1000 لیتر 1/400/000
7 درب وان 2200 لیتر 2/250/000
قیمت فوق تحویل در محل میباشد
ارسال جهت شهرستان تحویل در محل باربری میباشد


**برای مشاهده محصولات دیگر مجموعه آذرپالت کلیلک کنید**
 

قیمت مخزن آب پلی اتیلن

فروش تانکر پلاستیکی در تهران و کرج

فروش منبع اب در کرج و تهران

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به آذر پالت می باشد